ทำไมต้องเลือก สำนักงานตรวจสอบบัญชีให้ดี ?

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประสบการณ์ทำงาน จาก ex-Big 4 กว่า 10 ปี นำระบบการตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตรวจสอบของลูกค้าสำนักงานบัญชีเรา ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากันในราคาสมเหตุสมผล

รับตรวจสอบบัญชี กรุงเทพและปริมณฑล

บริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี

 • ตรวจสอบบัญชีประจำปี ตามที่กำหนดโดยกระทรวงพาณิชย์

 • ตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า เช่น ตรวจทุจริต ตรวจข้อผิดพลาด

 • ตรวจเช็คการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีโปรแกรมสำเร็จรูปของลูกค้า

 • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ว่ามีความผิดปกติหรือไม่

 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรฟรี ตลอดระยะเวลาการให้บริการ

บริการสอบทาน

 • ให้บริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
 • ให้บริการสอบทานแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ประจำปี (Tax Review)
 • ให้บริการสอบทานงานอื่นๆ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • จัดทำงบการเงินเพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
 • จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำส.บช.3 , สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามกำหนด พร้อมนำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

 • ส่งมอบรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการ ตรวจสอบบัญชี ให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

เราให้บริการสอบบัญชีในหลายกลุ่มธุรกิจ

เรามีประสบการณ์สอบบัญชีมากกว่า 10 ปี ในหลายธุรกิจ เข้าใจตัวธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

 • ธุรกิจซื้อมาขายไป
 • ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
 • ธุรกิจผลิตเครื่องประดับ
 • ธุรกิจบริการ
 • ธุรกิจขายของออนไลน์
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจการผลิต
 • ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
 • ธุรกิจโรงงานทอผ้า, ย้อมผ้า
 • ธุรกิจขายตรง
 • ธุรกิจปั๊มน้ำมัน

การลงพื้นที่ทำงานของทีมงาน Plusitive Accounting

บริษัท Plusitive Accounting คิดค่าบริการตามลักษณะการดำเนินธุรกิจและความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงปริมาณงานซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกัน หรือ ตามเงื่อนไขในหนังสือเสนอบริการด้วยราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 7,000 บาท

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รับข้อเสนอพิเศษ

สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ดีอย่างไร ?

 • สอบบัญชีโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ประสบการณ์ทำงานจาก Big 4

 • ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากรฟรี

 • ส่งมอบรายงานข้อสังเกตที่ตรวจพบระหว่างการ ตรวจสอบบัญชี ให้ผู้บริหารทราบถึงข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในทางบัญชีที่สำคัญ

 • วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพ

 • เราจะมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ทำให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว

 • เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบ ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี

 • จัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 • มีบริการจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษาทั้งทางแชทและโทรศัพท์ หมดปัญหาติดต่อสำนักงานบัญชีไม่ได้ในเวลาต้องการ

สำนักงานบัญชีอื่น

 • สอบบัญชีโดยพนักงานบัญชีที่ผ่านการอบรมมาเท่านั้น

 • มีค่าที่ปรึกษาด้านบัญชีและภาษีเพิ่มเติม

 • ส่งมอบรายงานและลงความเห็นต่องบการเงินตามหลักการบัญชีทั่วไป ที่อาจไม่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของระบบ

 • ใช้เครื่องมือรุ่นเก่าหรือโปรแกรมสำหรับงานเอกสารทั่วไป ใช้คนตรวจสอบแทนที่จะใช้ระบบที่ออกแบบสำหรับสอบบัญชีไว้แล้ว

 • ใช้เวลาในการทำความเข้าใจตัวธุรกิจ ต้องรอรับการซัพพอร์ทจากพนักงานภายในบริษัทลูกค้าจนจบงาน

 • เข้าใจไม่ตรงกัน ได้งานที่ใช้งานไม่ได้ ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • ไม่มีการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นภาษีให้

 • รองรับการจัดทำงบการเงินภาษาไทยเท่านั้น

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานบัญชียากโดยเฉพาะเวลาเร่งรีบ