ครบเครื่องเรื่องบัญชี ภาษี และการเงิน ทีมงานประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

PLUS + VALUE

People

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพในหลากหลายความเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาทุกโจทย์ของลูกค้า

Loyalty

เรามีความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

Understanding

เรารับฟังปัญหาอย่างใส่ใจและตั้งใจทำความเข้าใจ เพื่อให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

Standard

เราทำงานอย่างมีคุณภาพสมราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ครบเครื่องเรื่องบัญชี ภาษี และการเงิน ทีมงานประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

PLUS + VALUE

People

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพในหลากหลายความเชี่ยวชาญ เพื่อแก้ปัญหาทุกโจทย์ของลูกค้า

Loyalty

เรามีความซื่อสัตย์และจริงใจในการให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน

Understanding

เรารับฟังปัญหาอย่างใส่ใจและตั้งใจทำความเข้าใจ เพื่อให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม

Standard

เราทำงานอย่างมีคุณภาพสมราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผู้บริหารและทีมงาน

สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ผู้บริหารด้านที่ปรึกษาการเงิน

ผู้บริหารด้านที่ปรึกษาการเงิน

คุณยุทธนา ทิพทิพากร, CPA, FA

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมหลักทรัพย์ไทย
 • Master in Finance, London Business School
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ภาษี และการเงินกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านแผนกตรวจสอบบัญชี ภาษี จาก PwC
 • ประสบการณ์ Investment Banking (International M&A) จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ผู้บริหารด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ผู้บริหารด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

คุณภาณุพงศ์ บรรยงพิศุทธิ์, CPA

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 • Master in Finance, University of Cambridge (UK)
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี และที่ปรึกษากว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ Process Improvement จาก Deloitte Consulting SEA
 • ประสบการณ์ด้านแผนกตรวจสอบบัญชี จาก PwC

ผู้บริหารและทีมงาน

สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ผู้บริหารด้านที่ปรึกษาการเงิน

ผู้บริหารด้านที่ปรึกษาการเงิน

คุณยุทธนา ทิพทิพากร, CPA, FA

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมหลักทรัพย์ไทย
 • Master in Finance, London Business School
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ภาษี และการเงินกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ด้านแผนกตรวจสอบบัญชี ภาษี จาก PwC
 • ประสบการณ์ Investment Banking (International M&A) จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย
สำนักงานบัญชี Plusitive Accounting ผู้บริหารด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

ผู้บริหารด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

คุณภาณุพงศ์ บรรยงพิศุทธิ์, CPA

 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
 • Master in Finance, University of Cambridge (UK)
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี และที่ปรึกษากว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และ Process Improvement จาก Deloitte Consulting SEA
 • ประสบการณ์ด้านแผนกตรวจสอบบัญชี จาก PwC

ราคาเริ่มต้น

 • บริการด้านการจัดทำบัญชี

Package ราคาเริ่มต้นต่อเดือน จำนวนรายการค้าต่อเดือน รอบบันทึกบัญชี ยื่นภาษีรายเดือน
Basic (Monthly) 3,500 0-30 รายไตรมาส
Professional 5,000 0-60 รายไตรมาส
Enterprise 7,000 0-100 รายไตรมาส
VIP 10,000 มากกว่า 100 รายการ รายไตรมาส
Basic (Annual) 15,000 / ปี 50 รายการ / ปี รายปี

*ค่าบริการเป็นราคาเบื้องต้น ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาตามความซับซ้อนของกิจการภายหลัง

ค่าบริการเบื้องต้นรวม (รายเดือน)

  • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นรายไตรมาส (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า)
  • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำและนำส่งประกันสังคม
  • จัดทำงบการเงินประจำปีเพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • นำส่งภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และ ภาษีนิติบุคคลปลายปี (ภงด.50)

 • บริการด้านตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการเริ่มต้น ปีละ 7,000 บาท โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ex-BIG 4 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ราคาเริ่มต้น

 • บริการด้านการจัดทำบัญชี

Package ราคาเริ่มต้นต่อเดือน จำนวนรายการค้าต่อเดือน รอบบันทึกบัญชี ยื่นภาษีรายเดือน
Basic (Monthly) 3,500 0-30 รายไตรมาส
Professional 5,000 0-60 รายไตรมาส
Enterprise 7,000 0-100 รายไตรมาส
VIP 10,000 มากกว่า 100 รายการ รายไตรมาส
Basic (Annual) 15,000 / ปี 50 รายการ / ปี รายปี

*ค่าบริการเป็นราคาเบื้องต้น ทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาราคาตามความซับซ้อนของกิจการภายหลัง

ค่าบริการเบื้องต้นรวม (รายเดือน)

  • บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดเป็นรายไตรมาส (ยกเว้นรายงานเคลื่อนไหวสินค้า)
  • นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำและนำส่งประกันสังคม
  • จัดทำงบการเงินประจำปีเพื่อนำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • นำส่งภาษีนิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และ ภาษีนิติบุคคลปลายปี (ภงด.50)

 • บริการด้านตรวจสอบบัญชี

ค่าบริการเริ่มต้น ปีละ 7,000 บาท โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ex-BIG 4 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

ลูกค้าที่ไว้ใจเรา

แผนที่ตั้งบริษัท

แผนที่ตั้งบริษัท